Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

 

Informujemy, że:

1. Administratorem danych osobowych jest: Transport Towarowy Handel Opałem Mirosław Stasiak z siedzibą przy ul. Dworcowej 2 w Kletni, gmina Gomunice, tel.: 44 6842484, adres e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

2. Celem zbierania danych jest przeprowadzenie:

- realizacji umowy sprzedaży, weryfikacji zdolności płatniczej na podstawie Art.6 ust.1 lit.b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016;

- prowadzenie dokumentacji księgowej na podstawie Art. 6 ust.1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych  z dnia 27 kwietnia 2016;

- prowadzenia ewidencji elektronicznej kontrahentów, zapewnienia bezpieczeństwa i rozwoju systemów informatycznych Administratora danych na podstawie Art.6 ust.1 lit.f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych  z dnia 27 kwietnia 2016;

- prowadzenia analiz wewnętrznych na podstawie Art.6 ust.1 lit.f ogólnego ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych  z dnia 27 kwietnia 2016;

- prowadzenia korespondencji elektronicznej na podstawie Art.6 ust.1 lit.b i f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych  z dnia 27 kwietnia 2016;

- dochodzenie przez Administratora zaległych roszczeń na podstawie Art.6 ust.1 lit.a  ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych  z dnia 27 kwietnia 2016;

- monitorowanie obiektu Administratora na podstawie Art.6 ust.1 lit. f  ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych  z dnia 27 kwietnia 2016;

- obsługi reklamacji, realizacji usług Biura Obsługi Klienta

- realizacji zobowiązań wynikających z umów zawartych przez Administratora z dostawcami/producentami.

3. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

4. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji wskazanych wyżej celów oraz odpowiedającym tym celom prawnie uzasadnionych interesów Administratowa tj. ewentualne ustalenie i dochodzenie roszczeń, w celach dowodowych, windykacji należności, prowadzenia postępowań sądowych. W przypadku niepodania danych osobowych będzie  brak możliwości wykonywania w/w czynności.

5. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa.

6. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu.

7. Administrator danych osobowych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

8. Dane osobowe będą przechowywane przez okres  5 lat lub  dłużej w oparciu o uzasadniony interes realizowany  przez Administratora aż do momentu wniesienia sprzeciwu.

 
www.stasiak-opal.pl, sprzedaż węgla, stasiak-opal.pl, opał, wegiel, hurtowa sprzedaż węgla, hurt wegiel, hurt węgiel, stasiak, opał, trans opał, koks, ekogroszek, biopaliwo